Promocijski dogodki
Ponosni smo na promocijske dogodke, ki smo jih delno ali v celoti pripravili in izvedli za razne naročnike.
Produkcija: Sloway spletne rešitve
© 2012, PROMOTIVA organizacija dogodkov, Na Trati 3, SI-4248 Lesce